Siirry suoraan sisältöön

Kammarkören Sonor Ensemble

Kammarkören SonorEnsemble grundades hösten 2002 av Hanna Remes. Kören gjorde sitt första uppträdande med Francis Poulencs Un soir de neige -kantat vid Hanna Remes A-examenskonsert för körledare. SonorEnsemble består av cirka 20 aktiva musikutövare och som sångpedagog anlitar den MuM Tuomas Lehtinen. Kören eftersträvar ett transparent klingande och enhetligt resultat. Repertoaren är mångsidig och består av både konst- och rytmmusik.

Till SonorEnsembles årligen återkommande program hör sommarens musikstund i Karuna museikyrka på Fölisön och julkonserten i Paulus kyrka i Helsingfors.

Därutöver deltar kören i olika musikprojekt och uppträdanden samt åker på konsert- och tävlingsresor. Till de senaste årens höjdpunkter hör deltagandet i Helsingfors biskoparnas besök till Rom, körtävlingsresor till Malaga och Korfu samt uruppförande av manusförfattaren Veli-Pekka Hänninens och kompositören Säde Bartlings verk, Samtidigt någon annanstansPassionsdrama för två körer. Våren 2019 deltog kören tillsammans med Kilven Kuoro och Ahjo Ensemble samt solister och orkester i Hanna Remes 4:de doktorexamensprov där Kaj-Erik Gustavssons komposition baserad på Irja Askolas texter, Påsknattens kantatmässa, uruppfördes. I planerna för år 2021 ingår Hanna Remes doktorsdisputation och delta Tampereen Sävel.

Dirigent Hanna Remes

Hanna Remes, född i Kemi (1973), har studerat vid Sibelius-Akademin. Remes tog musikmagister examen vid avdelningen för kyrkomusik år 2001, med körledning och sång som sina huvudämnen. I mars 2004 genomgick hon A-examen för körledare med berömliga vitsord och i juni 2006 tog hon examen vid avdelningen för musikkonst med körledning som huvudämne. Hanna Remes har även musikpedagogexamen från Keski-Suomen Konservatorio (Konservatoriet i Mellersta Finland).

Hanna Remes har varit dirigent för Helsingin Laulu sedan hösten 1998, Kilven Kuoro sedan hösten 2000 och Sekakuoroliitton Liittokuoro (kören i Förbundet för blandade körer) sedan hösten 2019. Remes grundade Kammarkören SonorEnsemble hösten 2002. Remes arbetar som stiftssekreterare vid domkapitlet i Helsingfors stift samt utför sin konstnärliga doktorsexamen vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus. Därutöver är Remes konstnärlig ledare för Sekakuoroliitto och medlem i Sulasols konstnärliga kommitte.