Siirry suoraan sisältöön

Kammarkören Sonor Ensemble

Kammarkören SonorEnsemble grundades hösten 2002 av Hanna Remes. Kören gjorde sitt första uppträdande med Francis Poulencs Un soir de neige -kantat vid Hanna Remes A-examenskonsert för körledare. SonorEnsemble består av cirka 20-24 aktiva musikutövare. Kören eftersträvar ett transparent klingande och enhetligt resultat. Repertoaren är mångsidig och består av både konst- och rytmmusik.

Till SonorEnsembles årligen återkommande program hör sommarens musikstund i Karuna museikyrka på Fölisön och julkonserten i Paulus kyrka i Helsingfors. Därutöver deltar kören i olika musikprojekt och uppträdanden samt åker på konsert- och tävlingsresor.

Till de senaste årens höjdpunkter hör resor till Rom, Malaga och Korfu samt uruppföranden av manusförfattaren Veli-Pekka Hänninens och kompositören Säde Bartlings verk, Samtidigt någon annanstans – Passionsdrama för två körer samt Kaj-Erik Gustavssons komposition baserad på Irja Askolas texter,
Påsknattens kantatmässa.

År 2022 firade kören sitt 20-årsjubileum. Våren 2022 uppförde kören i Berghälls kyrka Frigyes Hidas Requiem tillsammans med Helsingin poliisisoittokunta, Kilven Kuoro, Helsingin Laulu och solister. Under hösten anordnades festkonsert i Riddarhuset, kvällsfest och en konsertresa till Provence i Frankrike.

Dirigent Hanna Remes

Hanna Remes, född i Kemi (1973), har studerat vid Sibelius-Akademin. Remes tog musikmagister examen vid avdelningen för kyrkomusik år 2001, med körledning och sång som sina huvudämnen. I mars 2004 genomgick hon A-examen för körledare med berömliga vitsord och i juni 2006 tog hon examen vid avdelningen för musikkonst med körledning som huvudämne. I våren 2021 Hanna Remes tog sin doktorsexamen i musik vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademins DocMus -enhet. Hon har även musikpedagogexamen från Keski-Suomen Konservatorio (Konservatoriet i Mellersta Finland).

Hanna Remes har varit dirigent för Helsingin Laulu sedan hösten 1998, Kilven Kuoro sedan hösten 2000 och Sekakuoroliitton Liittokuoro (kören i Förbundet för blandade körer) sedan hösten 2019. Remes grundade Kammarkören SonorEnsemble hösten 2002. Remes arbetar som stiftssekreterare vid domkapitlet i Helsingfors stift samt utför sin konstnärliga doktorsexamen vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademins doktorandskola DocMus. Därutöver är Remes konstnärlig ledare för Sekakuoroliitto och medlem i Sulasols konstnärliga kommitte.